Bouwkundige brandveiligheid

Als gebouweigenaar wilt u er zeker van zijn dat de brandveiligheid van uw vastgoed voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Allereerst natuurlijk gezien uw zorgplicht voor de mensen die er werken, wonen of verblijven. Maar ook omdat u de bouwkundige brandveiligheid moet kunnen aantonen bij de wetgever en uw verzekeringsmaatschappij.

Actuele wet- en regelgeving

Bij Fire and Safety Solutions schouwen we op basis van de actuele wet- en regelgeving. Onze bevindingen leggen we vast in een Dossier Brandveiligheid met bijbehorende logboeken en houden deze desgewenst up-to-date. Zo weet u zeker dat de gebruikte producten in uw gebouw(en) over de juiste certificaten beschikken. Wanneer blijkt dat materialen niet gecertificeerd zijn is het ook mogelijk om aanvullend onderzoek te laten verrichten. Op basis van dit onderzoek geven we aan met welke praktische en realistische ingrepen de materialen wel (weer) aan de eisen kunnen voldoen en voldoende weerstand bij branddoorslag en brandoverslag kunnen bieden. Hiervoor werken we ook samen met Effectis, een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in brandonderzoek.

Om een gebouw te mogen exploiteren dient de exploitant er voor te zorgen dat de brandveiligheid in het gebouw gewaarborgd wordt. De brandveiligheid is geregeld in onder andere de Arbeidsomstandighedenwet, milieuregelgeving en het Bouwbesluit 2012. Het testen van brandwerendheid wordt gedaan op basis van NEN6069 en NEN-EN1634-1.

Direct een afspraak? Dat kan! +31 (0)10 313 24 98
Nieuwsbrief ontvangen? Schrijf u in!